(093) 404-26-86
 
 
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Выплата возмещения по автогражданке

Хочу поделиться с вами информацией, необходимой для получения выплаты по ОСАГО (Автогражданка)

Самое главное в этом деле - терпение. В первую очередь нужно написать уведомление о страховом событии, по форме Моторно - Транспортного Страхового Бюро Украины, пример можно посмотреть Здесь .

Перечень документов необходимых для получения страхового возмещения, согласно ст.35, Закона Украины «Про Обов'язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

Стаття 35. Заява про страхове відшкодування

35.1. Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або якщо страховик невідомий — МТСБУ) відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має міститися:

а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ;

б) назва (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та потерпілих;

ґ) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства;

д) розмір шкоди;

е) підпис заявника і дата подання заяви.

35.2. До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров’я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку* (копия паспорта владельца транспортного средства, копия водительского удостоверения водителя, который был за рулём в момент ДТП, документы подтверждающие законность управления автомобилем (доверенность, талон на право управления), копия идентификационного кода владельца, копия полиса ОСАГО).

Далее втечении 3-х робочих дней, страховщик назначает эксперта для оценки ущерба, а уже по результатам этой экспертизы Вы должны будете написать заявление на выплату (пример -  Здесь ).

Если же сумма ущерба Вас не устраивает Вы имеете право самостоятельно заказать проведение экспертизы, но не факт, что по результатам Вашей экспертизы, страховщик произведет выплату... Это может затянутся на продолжительное время...

Второй момент - это налоговое законодательство, если Вы намерены получить выплату из кассы предприятия, на свой расчетный счет либо на расчетный счет СТО, которое не является плательщиком НДС, страховщик имеет право НДС удержать, тоесть выплатить Вам 80% из 100... Теоретически, после того как Вы провели восстановительный ремонт автомобиля, Вы предоставляете акт выполненых работ и чеки об оплате страховщику, а он в свою очередь компенсирует НДС, но лиш в том случае, если обьем выполненых работ и сумма совпадают с данными экспертизы, и СТО является плательщиком НДС... Здесь многое зависит от компании, есть такие которые не занимаются ерундой...

Вывод - нужно самому проводить экспертизу...

Статьи 36, 37 Закона регламентируют сроки принятия решения и порядок выплаты возмещения:  

Стаття 36. Рішення страховика

36.1. Після розгляду страховиком наданих йому визначених у статті 35 цього Закону документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування.

36.2. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.

36.3. Якщо особа, яка має право на отримання відшкодування, не задоволена рішенням страховика щодо виплати страхового відшкодування, вона має право подати до МТСБУ скаргу про перегляд вищезазначеного рішення. Якщо прийняте МТСБУ рішення не задовольняє таку особу, то вона має право подати позов до суду щодо відшкодування шкоди в установленому законом порядку.

Стаття 37. Порядок виплати страхового відшкодування

37.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання страховиком визначених у статті 35 цього Закону документів або в строки та в обсягах, визначених рішенням суду.

37.2. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня.

37.3. При вирішенні питання про виплату страхового відшкодування у зв’язку із заподіяною особі шкодою страховик має право письмово вимагати від відповідного закладу охорони здоров’я відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, використовувати висновки судово-медичної експертизи, а також за необхідності отримати додаткову інформацію, направити потерпілого на медичне обстеження, відшкодовуючи всі пов’язані з цим витрати. Відомості, отримані страховиком про діагноз, лікування та прогноз захворювання потерпілого, є конфіденційними.

37.4. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілим або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих та інші послуги, пов’язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, у разі, коли такі витрати здійснюються за згодою страховика. Якщо страхувальник або особа, відповідальність якої застрахована, здійснили такі витрати без попереднього погодження із страховиком, страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір з урахуванням вимог законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди.

37.5. Страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, потерпілому має бути компенсована сума франшизи у повному обсязі одночасно з виплатою страховиком страхового відшкодування.

Следует обратить внимание на эти статьи:

33.2. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов’язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.

34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов’язаний направити експерта на місце настання страхового випадку або до місцезнаходження пошкодженого майна для його огляду.

35.3. Страховик зобов’язаний надавати консультаційну допомогу заявнику при складанні заяви та на прохання заявника зобов’язаний ознайомити його з відповідними нормативними актами та порядком обчислення страхового відшкодування.

35.4. Подання потерпілим страховику завідомо неправдивої інформації з метою завищення суми страхового відшкодування є підставою для відмови у виплаті такого відшкодування.

Один из самых важных моментов:

Страховая компания не платит по счёту СТО, а платит по экспертизе, ибо СТО считает восстановительный ремонт, а страховщик обязан компенсировать материальный ущерб. Материальный ущерб - это стоимость восстановительного ремонта минус амортизационный износ, если положено, плюс коэффициент утери товарного вида (страховая компания его не возмещает). Поэтому различие между счётом СТО и экспертизой могут оказаться весьма существенными.

P.S.

Виновник ДТП обязан в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить свою страховую компанию о ДТП. Потерпевший имеет право уведомить страховую компанию в любое время, с тем условием, что автомобиль нельзя дефектовать и разбирать до того момента, как его не осмотрит назначенный страховщиком эксперт (ст. 33.2, 34.1, 34.2).

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить