(093) 404-26-86

 
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" розроблений Міністерством фінансів на виконання підпункту 2 пункту 11 витягу з протоколу № 16 засідання Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції від 27.06.2002, доручення Кабінету Міністрів України від 12.07.2002 № 15799/3.

По-перше, прийняття Закону обумовлюється необхідністю уніфікації та встановлення єдиних вимог до порядку здійснення обов’язкового страхування в Україні.

По-друге, пунктом 17 статті 7 Закону України "Про страхування" передбачено новий вид обов’язкового страхування - страхування фінансової відповідальності, життя і здоров’я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи.
Життя та здоров’я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи, вже є предметом обов’язкового страхування згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Запровадження додаткового обов'язкового страхування життя та здоров’я тимчасового адміністратора та ліквідатора  фінансової установи призведе до повторного страхування за тими ж обставинами і страховими випадками, які вже передбачено в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та призведе до суттєвого збільшення витрат на сплату страхових платежів.
Статтями 77 та 90 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що фінансова відповідальність, життя та здоров’я  тимчасового адміністратора та ліквідатора мають бути застраховані згідно з договором про здійснення тимчасової адміністрації відповідно до законодавства. Тобто, у вказаних положеннях відсутня норма щодо обов’язковості вказаного виду страхування, в зв’язку з чим фінансова відповідальність зазначених осіб може бути застрахована у добровільному порядку шляхом укладення договорів страхування відповідно до вимог Закону України "Про страхування".
Необхідно враховувати також те, що фінансова відповідальність тимчасового адміністратора та ліквідатора повинна враховувати  індивідуальну специфіку фінансової установи, яка підлягає ліквідації, що може бути зазначено у кожному конкретному договорі добровільного страхування.
Не існує загальних умов страхування відповідальності тимчасового адміністратора та ліквідатора для всіх видів фінансових установ.
Відсутня будь-яка інформація про обсяги понесених збитків внаслідок прийняття рішень при здійсненні професійної діяльності тимчасовими адміністраторами, ліквідаторами фінансових установ. Це свідчить про те, що питання обов’язкового страхування їх фінансової відповідальності не є актуальним та необхідним, а також є економічно необгрунтованим.

По-третє, Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" внесені зміни та доповнення до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (на підставі якого прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"), відповідно до яких ліцензування страхової діяльності здійснюється згідно з законом, що регулює відносини у цій сфері, тобто Законом України "Про страхування". Оскільки Законом України "Про страхування" не врегульоване питання щодо терміну дії ліцензій на проведення конкретних видів страхування, пропонується внести відповідні зміни до статті 38 Закону.

2. Цілі та завдання прийняття акту
Основним завданням прийняття законопроекту є:
 встановлення єдиних вимог до порядку здійснення видів обов’язкового страхування;
уникнення подвійного  страхування за тими ж страховими випадками, що вже існують в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також  суттєвого збільшення витрат на сплату страхових платежів та запровадження економічно необгрунтованого обов’язкового страхування фінансової відповідальності тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
 розширення повноважень Кабінету Міністрів щодо встановлення не тільки розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретних видів страхування, а й терміну дії ліцензії.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту
Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 7 Закону України "Про страхування" щодо:
 встановлення єдиних принципів здійснення обов'язкового страхування в Україні з метою створення правових та економічних основ для забезпечення страхового захисту соціально значимих майнових інтересів громадян, юридичних осіб і держави;
виключення пункту 17 щодо обов’язкового страхування фінансової відповідальності, життя та здоров’я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи.
          Також пропонується частину другу статті 38 Закону України "Про страхування" після слів "Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на проведення конкретних видів страхування" доповнити словами "а також термін їх дії".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Закон України "Про страхування" в редакції від 04.10.2001 № 2745-ІІІ;
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07. 2001 № 2664-ІІІ;
     Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 № 2343-ХІІ;
     Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000            № 2121-ІІІ із змінами та доповненнями;
     Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
     постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку" від 16.07.01 № 273;
     постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. № 1175 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу". 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту
Прийняття Закону дозволить сформувати єдину систему обов’язкового страхування в Україні та врегулювати нормотворчу роботу при запровадженні нових видів обов’язкового страхування, сприятиме удосконаленню страхового захисту соціально значимих майнових інтересів громадян, юридичних осіб і держави; уникнути подвійного страхування за тими ж страховими випадками, що вже існують в системі  загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також встановлювати термін дії ліцензії на провадження страхової діяльності та сприятиме адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.