(093) 404-26-86

 
Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Консультаційні послуги

Фізична особа, будь-ласка, сюди  (анкета)


Юридична особа, будь-ласка, сюди  (анкета)

 

 
Безкоштовна консультація
                          
Платна консультація

Безкоштовна
• Методика формування страхового тарифу;
• Дії людини при страховій події;
• Методика автотоварознавчої експертизи (до 2-х пунктів);
• Аналіз правил договори страхування (до 2-х пунктів);
• Порядок виплати страхового відшкодування;
• Технологія відновлювального ремонту;
• Рейтинги страхових компаній;
• Скорінг система;
Платна

• економічний аналіз українського ринку страхування за певний період;

• економічний аналіз ринку страхування окремих видів страхування;
• проведення конкурсу для визначення конкретного страховика або групи страховиків;
• розробка і організація програм страхування на будь-яких підприємствах;
• розробка, організація і впровадження проектів створення нових страхових продуктів;
• розробка і управління програмою співстрахування;
• розробка програм по індивідуальних страхових ризиках;
• розробка презентацій страхових продуктів;
• розробка індивідуальних страхових програм;
• розробка правив і договорів страхування;
• аналіз правил і договорів страхування – їх роз'яснення;
• мінімізація збитків страхової компанії по конкретному страховому випадку;
• консультація адвоката;
• страховий випадок;

·         экономический анализ рынка страхования отдельных видов страхования;

·         проведение конкурса для определения конкретного страховщика или группы страховщиков;

·         разработка и организация программ страхования на любых предприятиях;

·         разработка, организация и внедрение проектов создания новых страховых продуктов;

·         разработка и управление программой сострахования;

·         разработка программ по индивидуальным страховым рискам;

·         разработка презентаций страховых продуктов;

·         разработка индивидуальных страховых программ;

·         разработка правил и договоров страхования;

·         анализ правил и договоров страхования – их разъяснения;

·         минимизация убытков страховой компании по конкретному страховому случаю;

·         консультация адвоката;

·         страховой случай;